Mùa xuân của em

Đóng góp: Hơ Min
MÙA XUÂN CỦA EM

Mùa xuân màu xanh của cây
Mùa xuân nở đầy hoa lá
Mùa xuân của trời mây bay
Mùa xuân của đồng gió lay.

Mùa xuân nhạc rừng mê say
Lời chim hòa vang rộn rã
Lượn theo dòng sông đàn cá
Gọi nhau theo dòng về đây.

Đường mùa xuân xanh bóng cây
Tằm mùa xuân lên lứa mới
Trên trời cao chim én bay
Hoa cười vui chào nắng.

Mùa xuân em thêm một tuổi
Mùa xuân thêm bao việc tốt
Mùa xuân thêm bao điều hay
Nở bừng trên đôi tay em.
Mùa xuân thêm bao điều hay
Nở bừng trên đôi tay em.

Bình luận (0)