Mùa xuân con vẫn nghe thơ Bác

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH

Mùa xuân con vẫn nghe thơ Bác

Nhạc : Trần Viết Bính

Lời thơ : Nguyễn Tân Văn

Đã mấy xuân rồi Bác bận chẳng làm thơ

Chỉ âm hưởng những vần thơ năm trước

Câu thơ Bác lúc nào con cũng thuộc

Nhưng mỗi xuân sang vẫn ngóng chờ

Con quen nghe thơ Bác lúc giao thừa

Như mới chính phút đất trời chuyển tiết

Mùa đông vội qua theo giá rét

Sau tiếng Người là tiếng nẩy những chồi tơ

Hôm nay Bác bận đi xa

Nghe thơ Bác là tiếng kèn chiến thắng

Nghe thơ Bác vững vàng trên đường lớn

" Chiến sĩ đồng bào cả nước tiến lên "

Hôm nay Bác bận đi xa

Nghe thơ Bác con thấy đường phía trước

Nghe thơ Bác thấy niềm vui Tổ Quốc

Biết " Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua "

Bình luận (0)