Mưa xuân

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
Mưa xuân
Nhạc : Trần Viết Bính
Thơ : Nguyễn Bính

Bữa ấy mưa xuân phới phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
ội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo : " Thôn Đoài hát tối nay ".
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chẳng thiết xem .
Chắc hẳn đêm nay giường cởi lạnh
thoi ngà nằm nhớ ngón tay em .
Chờ mãi anh sang - anh chả sang .
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao , bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng .
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giầy

Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
Mẹ bảo : " Mùa xuân đã cạn ngày ".
Anh ơi mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây
Bao giờ chèo Đặng đi ngang ngõ
để mẹ em rằng : " Hát tối nay " .
Anh ơi mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây
Bao giờ chèo Đặng đi ngang ngõ
để mẹ em rằng : " Hát tối nay " .
Bình luận (0)