Mua thu ấy Bác về Thủ Đô

Mùa thu ấy Bác về Thủ đô
Cả đất nước như rừng hoa
Đoàn em đi trong ánh cờ sao
Dưới nắng thu
Giữa Ba Đình em vẫy chào Bác Hồ Chí Minh
Rừng măng non Bác Hồ vun xới
Từ mùa thu lịch sử tháng Tám
Ánh sao vàng dưới trời Việt nam
Nhìn Bác vẫy yêu đàn cháu
Tình bác lớn hơn biển đông

Bình luận (0)