Một thoáng Vĩnh Long

Bình luận (1)

  1. Meuller Mớ

    bài hát này do cô Bích Phượng https://bcdcnt.net/nghe-si/bich-phuong thể hiện về sau này. Các bác BBT cứ yên tâm cập nhật hộ tác giả Đăng Toàn.