Mong em về trước cơn mưa

Đóng góp: kyuctuoidep
MONG EM VỀ TRƯỚC CƠN MƯA


Mong em về trước cơn mưa
Mây giăng kín núi đò chưa cập bờ 
Thương em nhiều nỗi nông sâu
Truân chuyên con nước biết đâu anh dò.
 
Ba mươi năm một chuyến đò
Chưa xong chuyển lại thân cò sang sông
Trăm năm một cõi bềnh bồng
Gừng cay muối mặn vẫn nồng trầu cau.

Em còn đợi chuyến đò sau
Hay là không thể đợi nhau bờ này?
Lấy khăn mà gói bơ vơ
Tay cầm nước mắt bao giờ sang sông?
Gặp mênh mông cũng mênh mông
Nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa.
Lòng anh dội tiếng đôi bờ
Gọi đò mãi bỗng nhớ ra gọi người

Bình luận (1)

 1. kyuctuoidep

  Bài thơ: Mong em về trước cơn mưa

  Tác giả: Thu Bồn

  Mong em về trước cơn mưa

  Mây giăng kín núi đò chưa cập cầu

  Thương em nhiều nỗi sông sâu

  Truân chuyên con nước biết đâu anh dò.


  Ba mươi năm một chuyến đò

  Chưa xong chuyến lại thân cò sang sông

  Trăm năm một cõi bềnh bồng

  Chua chanh chát chuối vẫn nồng trầu cau.


  Em còn đợi chuyến đò sau

  Hay là không thể đợi nhau bờ này

  Em về lấy tóc chẻ mây

  Buộc anh đứng lại như cây sông hàn.


  Để cho anh với bạch đàn

  Ngẩn ngơ che nắng nhỡ nhàng trú mưa

  Lòng anh như tấm vải thưa

  Em con mắt tháng đung đưa ước gì?


  Thôi đừng cong nữa làn mi

  Trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng

  Lòng anh con nước đang ròng

  Biển đau rút ruột cua còng chỏng chơ.


  Lấy khăn mà gói bơ vơ

  Tay cầm nước mắt bao giờ sang sông

  Gặp minh mang cũng mênh mông

  Nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhoà

  Lòng anh rúc tiếng tù và

  Gọi đò mãi... Bỗng nhớ ra gọi mình.