Mơ đời chiến sĩ

MƠ ĐỜI CHIẾN SĨ

Nhạc Lương Ngọc Trác
Thơ:  Mạc Tần
.
Trình bày: Huy Hùng.
*******************


Mây núi rừng thiêng chính khí ca
Tinh binh rộn rã trên đường xa
Đây hồn chiến sĩ oai hùng ngự
Một thưở đao binh giục lánh nhà.

Mùa Xuân đi in dấu hằn đau thương
Em lòng ơi giữ lấy giấc mơ hường
Ai mải miết cuộc đời quen êm ấm
Ta ra đi cùng tiếng hát trên đường.

Rồi đến sớm mai nơi chiến khu
Cùng nhau phất cờ giết quân thù
Kề vai cùng bước lên đường mới
Thề quyết hy sinh phá ngục tù.

Bình luận (0)