Mimoza

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

MI MÔ ZA


1-

Mi-mô-za! Từ đâu em tới ?
Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này ?
Đà Lạt đồi núi chập trùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông …

ĐK:
Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới
Tôi đã biết rồi em ơi,
Vì em yêu cuộc sống trên cao
Có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly,
Yêu cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa

Đã từng lưu luyến trái tim ta.

2-
Mi-mô-za! Từ đâu em tới ?
Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này ?
Ngày ngày thầm sống quanh đồi
Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi …

(ĐK)
Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới
Anh đã biết rồi em ơi,
Vì em yêu cuộc sống trên cao
Có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly,
Yêu cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa
Đã từng… lưu luyến trái tim ta.

Mi-mô-za! Em ơi!
Mi-mô-za! Em ơi!
Hoa Mi… mô – za ……!

Bình luận (0)