Mèo con đi học

Bản nhạc

MÈO CON ĐI HỌC


Mèo ta buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn rằng:
"Cái đuôi tôi ốm"
Cừu mới be toáng lên: 
"Tôi chữa cho anh khỏi liền"  
Nhưng muốn cho nhanh thì: 
Cắt đuôi là khỏi hết..."
"Cắt đuôi...ấy, ấy chết
Tôi đi học ngay thôi!
Cắt đuôi...ấy, ấy chết
Tôi đi học ngay thôi!...

Bình luận (0)