Lúa thu

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Gió thu về nhẹ bay lúa thu vàng
Nắng hanh vàng tỏa thơm mùi lúa
Nắng hanh vàng tỏa thơm mùi lúa
Gió Thu về nhẹ bay lúa Thu

Đêm, đêm hôm trước em ngủ em nằm mơ
Bay bay với pháo bông bay đêm hội
Mơ bay với pháo bông bay đêm hội a
A em trông thấy ơ kìa… dưới trần

Núi sông miền Nam kia vẫn mong chờ
Vẫn mong chờ Điện Biên cười nắng
Vẫn mong chờ Điện Biên cười nắng
Núi sông miền Nam kia vẫn mong

A. em mơ, em mơ em khóc em cười
A. em mơ, em mơ em lắng lặng nghe

Nhắn thu về miền Nam lúa thu mừng
Lúa thu mừng Điện Biên cười nắng
Lúa thu mừng Điện Biên cười nắng
Mà nhắn thu về miền Nam lúa vui.

Bình luận (0)