Lời trai bản

Đóng góp: Bui Ngoc Bich

Về với anh nhé, em nhé!
Đồi đã vào mùa măng bương. Nương đã thơm hương lúa trổ
Hoa bông Páo nở tím quanh vườn, Ong rừng đứ đừ mùa mật!
Về với anh nhé, Em nhé
Trời nắng to anh cho đi chăn trâu ngồi bóng mát,
Trời giá rét anh nhóm bếp em hơ tay,
Em đi củi anh chặt bó vừa vai,
em cầm dao cầm rìu, anh vác!
Về với anh nhé, Em nhé!
Về theo anh đi quăng cá,
Tháng mười, tháng một rét lăng rét muối*,
Em ngồi bờ cầm ven, xách giỏ,
anh bơi ra chỗ nước chảy xiết
vớt rêu đá về băm sả đồ cá em ăn! Về với anh nhé, em nhé!
Đêm về ta nằm chung một đệm, Mùa trăng cùng ta ngắm vườn nhà Anh cho em gối tay tròn đêm,
Anh ôm em vào ngực, không làm em đau, không làm em tức!
Về với anh nhé, em nhé
Về với anh nhé, em nhé! Em ơi!

Bình luận (0)