Lời Tổ quốc

 LỜI TỔ QUỐC


Nghe thấy không Tổ Quốc, ầm vang sức vươn lên dạt dào
Muôn tiếng ca nhịp bước, ngày đêm vút lên như biển trào
Đàn con băng sông vượt núi, đi chiếm lấy tương lai
Mang giữa tim người người, bóng quê hương càng đẹp tươi.

Lời rộn ràng ngày đêm gió núi Trường Sơn
Hòa nhịp cùng lời muôn sóng Thái Bình Dương
Lời nhắn nhủ đêm ngày cùng tôi tha thiết
Quê hương ta thống nhất, chung một dải như núi Trường Sơn.

Qua mỗi năm Tổ Quốc của ta vững thêm như trường thành
Mỗi bước thêm mạnh lớn, lòng yêu quê hương thêm mặn tình
Một ngày qua bao đổi mới.Tổ Quốc mến yêu ơi
Ta giữ yên đời đời, tiếng ru quê mẹ ngàn nơi.

Lời rộn ràng ngày đêm gió núi Trường Sơn
Hòa nhịp cùng lời muôn sóng Thái Bình Dương
Lời nhắn nhủ đêm ngày cùng tôi tha thiết
Quê hương ta thống nhất, chung một dải như núi Trường Sơn.

 

Bình luận (0)