Lời thề sắt son

LỜI THỀ SẮT SON

1-

Nhớ mùa Thu lịch sử, Tổ quốc tái sinh
Tiếng dân tộc vọng ngàn đời, tiếng Bác Hồ Chí Minh
Bốn nghìn năm thu lại, lửa năm châu nhen lên
Ba Đình đó bóng Người vời vợi, cả dân tộc đứng bên.

Ngày ấy ta thề chiến đấu giữ vững quyền Độc lập - Tự do
Kháng chiến trường kỳ chói lọi Điện Biên
Tóc Bác bạc thêm, chúng ta mạnh lớn...ơ... ớ...
Lời thề sắt son còn với nước non.

2-
Giữa mùa Thu lịch sử rực lửa chiến công
Nước mưa hòa lệ tuôn rơi, vĩnh biệt Người Hồ Chí Minh.
Hỡi trời cao biển rộng còn đâu Bác thân yêu
Ba Đình đó tiếng Người còn vọng, cả nhân loại lắng nghe.

Diệt Mỹ ta thề quyết thắng, giương cao cờ Độc lập - Tự do,
Đoàn kết một lòng với Đảng thân yêu
Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc ..ơ... ớ...
Lời thề sắt son, còn với nước non.

3-
Mỗi mùa Thu lịch sử Tổ quốc thêm xanh
Đất anh hùng đẹp tuyệt vời có Bác Hồ Chí Minh.
Suốt đời Bác quên mình, Tự do hạnh phúc cho dân.
Ba Đình đó bóng cờ lồng lộng ôm bóng Người vút cao.

Ngày đó ta thề đi tới, trái đất này hòa một bài ca
Di chúc của Người ta thề tuân theo
Non nước Việt Nam sáng trong trời Á ...a... á...
Lời thề sắt son... còn với... nước... non....

Bình luận (0)