Lời Bác vang mãi trong tim em

Đóng góp: Anh Thư
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

Chúng em tự hào là măng non của đất nước
Đẹp những gương anh hùng
Rực rỡ ngàn chiến công
Bao tên núi tên sông
Bao tên làng tên phố
Đã đi vào nỗi nhớ
Đã nuôi bao niềm tin
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

Lời của Bác còn mãi ngày đêm
Lòng em mong hằng nhớ chẳng quên
Ngời sáng năm điều dạy của Bác trong tim em
Nguyện làm theo việc tốt điều hay
Học chăm ngoan để đến ngày mai
Sẽ là những chủ nhân đất nước tương lai.

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Bình luận (0)