Lời Bác lời của nước non

LỜI BÁC LỜI CỦA NƯỚC NON

Sáng tác: Hữu Ước
Trình bày: Đăng Thuật-Dàn hợp xướng.
*******************************


1-
Ơ ớ ơ...
Bốn mươi năm Bác đã đi xa
Bốn mươi năm Bác vẫn nghe một câu hò Huế
Bác vẫn nghe một câu hò Ví dặm
Bác vẫn nghe một làn Quan họ
Và Bác vẫn nghe lời của nước non

Hồ Chí Minh Bác Hồ Chí Minh người là linh thiêng
của hồn nước Việt, của bốn nghìn năm.
Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh
Người là ngôi sao sáng của đất trời Việt Nam
Điệp khúc:
Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước
Lời Bác Hồ lời của non sông
Hôm nay chúng con lại về đây
Trên quảng trường Lăng Bác
Chúng con hát về Người cả một đời cả một đời vì nước vì dân
Chúng con hát về Người ,hát về Đảng quang vinh.
Chúng con hát về Người, hát về Đảng quang vinh.

2-
Ơ ớ ơ...
Bốn mươi năm Bác đã đi xa
Bốn mươi năm Bác vẫn nghe một câu hò xứ Nghệ
Bác vẫn nghe một khúc dân ca
Bác vẫn nghe một bài ca vọng cổ
Và Bác vẫn nghe lời của nước non

Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Người là linh thiêng của hồn nước Việt, của bốn nghìn năm
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Người là ngôi sao sáng nhất của đất trời Việt Nam
Điệp khúc:....

Để kết : Chúng con hát về Người cả một đời vì nước vì dân.

Bình luận (0)