Lời anh vọng mãi ngàn năm
LỜI ANH VỌNG MÃI NGÀN NĂM   Sáng mãi tên anh, người con của đất nước Sông núi reo ca người anh hùng thành đồng bất khuất Nguyễn văn Trỗi, Nguyễn văn Trỗi Người công nhân Thành Phố Sài Gòn Mà lời anh trước súng giặc thù vẫn cháy lửa chiến đấu Ôi tên anh truyền khắp hoàn cầu vọng về Vê-nê-du-ê –la Cuồn cuộn sôi trong muôn con tim người du kích Châu Mỹ La tinh Anh đã sống… cuộc đời sáng rực ánh mặt trời Anh sống tuổi thanh xuân đẹp tươi trong khói lửa luyện nên thép gang Noi gương anh còn có triệu người cả Miền Nam đang sôi tim ganCuồn cuộn dâng lên như phong ba dìm đầu quân cướp Mỹ xâm lăng Gió đưa muôn tiếng ca lời anh hát ngày nào Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm Lời anh hát vọng đến ngàn năm Lời đất nước ngàn năm chói sáng