Lên đàng

Bản nhạc

LÊN ĐÀNG

Sáng tác: Lưu Hữu Phước - Huỳnh Văn Tiếng
Trình bày: Hợp xướng Đài TNVN
*************************************


Nào anh em ta cùng nhau xông pha
Lên đàng kiếm nguồn tươi sáng
Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông
Từ nay ra sức anh tài
Đoàn ta chen vai nề chi chông gai
Lên đàng ta người Việt Nam
Nhìn tương lai huy hoàng
Đoàn ta bước lên đàng
Cùng hiên ngang hát vang

Nhìn non sông ta trời mây bao la
Muôn đời, tâm hồn phơi phới
Mau nhìn hoàn cầu khá trông năm châu
Cùng nhau tung chí anh hào
Đoàn ta đi mau lòng trai không nao
Lên đàng ta người Việt Nam
Nhìn non sông tưng bừng
Đoàn ta hát vang lừng
Nào tung bay chí trai

Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm
Lên đàng kết đoàn hùng tráng
Danh lừng Bạch Đằng tiếng vang Chi Lăng
Đồng tâm mai dấu anh hùng
Ngày xưa ai đem tài cho quê hương bao lần
Khuôn phò nhà Nam
Đoàn ta ghi trong lòng
Thề hy sinh đến cùng
Nhìn non sông thẳng xông.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  LÊN ĐÀNG
  Sáng Tác: Lưu Hữu Phước - Huỳnh văn Tiếng. Trình bày: Hợp xướng Đài TNVN
  Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyền đồng lòng điểm tô non sông từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai lên đàng ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang.

  Nhìn non sông ta trời mây bao la muôn đời, tâm hồn phơi phới. Mau nhìn hoàn cầu khá trông năm châu, cùng nhau tung chí anh hào. Đoàn ta đi mau lòng trai không nao lên đàng ta người Việt Nam. Nhìn non sông tưng bừng, đoàn ta hát vang lừng nào tung bay chí trai.

  Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm lên đàng kết đoàn hùng tráng. Danh lừng Bạch Đằng tiếng vang Chi Lăng, Đồng Tâm nơi dấu anh hùng. Ngày xưa ai đem tài cho quê hương bao lần(……) phò nhà Nam. Đoàn ta ghi trong lòng thề hy sinh đến cùng, nhìn non sông thẳng xông.