Làng tôi

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Làng tôi xanh bóng tre,

Từng tiếng chuông ban chiều,
Tiếng chuông nhà thờ rung

Đời đang vui đồng quê yêu dấu,
Bóng cau với con thuyền, một dòng sông.

Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà,
Ngày giặc Pháp đốt làng diệt thôn

Đường ngập bao xương máu tơi bời,
Vườn không nhà trống tan hoang.

Từ khi quân Pháp qua,
Chiều vắng tiếng chuông ngân ,
Tiếng chuông nhà thờ xưa

Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa.

Bao căm hờn từ xa quê nhà,
Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa

Từ xa quê trong lớp cây già,
Lòng quê còn thấy buồn đau.

Ngày diệt quân Pháp tan,
Là lúc tiếng chuông ngân,
Tiếng chuông nhà thờ rung

Làng tôi theo đoàn quân chiến thắng,
Đánh tan lũ quân thù về làng xưa.

Dân tưng bừng chặt tre phá cầu,
Cùng lập chiến lũy đào hầm sâu

Giặc chưa tan chiến đấu chưa thôi,
Đồng quê chào đón ngày mai.

Bình luận (0)