Làng em xanh tươi
Làng em xanh tươi 1.Đường làng em cây sóng hàng đôi Đồng làng em đồng làng em cây giăng thành lối Nghiêng nghiêng cành cây soi mình trong gương nước long lanh kênh đào Nghe rì rào rặng phi lao hòa tiếng ca quê nhà đẹp sao Xóm làng tươi thắm ngày nay Mối thù vẫn khắc từ xưa Giặc càn về hòng bao vây đốt xóm làng cây lá xác xơ Súng gươm giáng cho quân thù tả tơi Lũy tre vươn lên ngát trời. 2.Cờ hồng bay toàn đội em đi xếp hàng đôi Cùng ngợi ca cảnh làng quê luôn luôn đổi mới Yêu căn nhà yêu mái trường yêu cây cối xanh tươi bốn mùa Nhưng giặc thù còn âm mưu tàn phá bao thôn làng đẹp tươi Tết này chống Mỹ sục sôi Sức người sản xuất bằng hai Đào hầm hào trồng thêm cây Bắn quân thù tan tác rụng rơi Thiếu nhi chúng em đi học càng vui Tiếng ca hòa chen tiếng cười.