Làng cửa biển

LÀNG CỬA BIỂN

Nhạc: Huy Hùng
Thơ: Vũ Thành Chung
Trình bày: Hồng Liên - Tốp ca nữ Đài TNVN.
***************************Em có về Lập Lễ với anh không
Ngắm bình minh trên cảng cá Mắt Rồng
Nghe nắng reo vui xôn xao làng biển
Thăm con đề dài ngăn giông bão biển Đông.

Em có về Lập Lễ với anh không
Con sông Hậu Long có tự bao giờ
Bãi sú vẹt xưa trước thềm hoang đảo
Phù sa đắp bồi thành xóm thành làng.

Đất quê mình đồng cạn đồng sâu
Ai đã đặt tên Đầu Cầu Láng Cáp
Ai đi khơi xa vượt phong ba bão táp
Ai chăm cho cánh đồng từng mùa lúa lên xanh.

Về Lập Lễ nhớ những ngày quai đê lấn biển
Nhớ người mẹ tiễn con ra trận
Nhớ những chiều về thuyền cá đầy khoang
Người Lập Lễ kiên cường đối mặt biển Đông
Nhịp sống sinh sôi trên bến trên đồng
Mặt trời lên bình minh rực hồng.

Em có về Lập Lễ với anh không
Em có về Lập Lễ với anh không...

Bình luận (0)