Lăm tơi

Đóng góp: Anh Thư
LĂM TƠI


Ớ chàng trai đó ơi em không hát được lăm-tơi
Húa đôn tàn
Vui đêm nay dưới trăng sáng đôi ta biết nhau đây
Lòng em theo tiếng khèn, ca lên bài hát lăm-tơi
Anh ơi tiếng suối reo như cùng hòa theo bao lời.
Phiên âm phần tiếng Lào:
ô chò men cuâng phi nọng bo khắp tòng lăm tơi
búa đơm tàn mên chăng thừa ma phúc ai
phu hụ ma phúc lọng
phù ni chung lăng tơi
ơi say khặp bo chung lăng kheng mây mây zá sụ lây nọng đơ ái ơi
Bình luận (1)

 1. hm2003a

  Phiên âm phần tiếng Lào:

  ô chò men cuâng phi nọng bo khắp tòng lăm tơi

  búa đơm tàn mên chăng thừa ma phúc ai

  phu hụ ma phúc lọng

  phù ni chung lăng tơi

  ơi say khặp bo chung lăng kheng mây mây zá sụ lây nọng đơ ái ơi