Lăm tơi

Đóng góp: Anh Thư
LĂM TƠI


Ớ chàng trai đó ơi em không hát được lăm-tơi
Húa đôn tàn(*)
Vui đêm nay dưới trăng sáng đôi ta biết nhau đây
Lòng em theo tiếng khèn, ca lên bài hát lăm-tơi
Anh ơi tiếng suối reo như cùng hòa theo bao lời.(*) Húa đôn tàn: Ôi vầng trăng sáng.Bình luận (0)