Lăm tơi
LĂM-TƠI(Dân ca Lào)Trình bày: Tường Vi.(Phần lời Việt)Ớ chàng trai đó ơi em chưa hát được lăm-tơiHúa đôn tàn(*)Nhưng đêm nay dưới trăng sáng đôi ta biết nhau đâyLòng em theo tiếng khèn, ca lên bài hát lăm-tơiAnh ơi tiếng suối reo như cùng hòa theo đôi lời.Phiên âm phần tiếng Lào:ô chò men cuâng phi nọng bo khắp tòng lăm tơibúa đơm tàn mên chăng thừa ma phúc aiphu hụ ma phúc lọngphù ni chung lăng tơiơi say khặp bo chung lăng kheng mây mây zá sụ lây nọng đơ ái ơi