La spagnola

Đóng góp: Anh Thư

LA SPAGNOLA


Di spagna sono la bella
Regina son dell'amor
Tutti mi dicono stella
Stella di vivo splendor


Di spagna sono la bella
Regina son dell'amor
Tutti mi dicono stella
Stella di vivo splendor


Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e il di'


Stretti stretti nell'estasi d'amor
La spagnola s'amar cosi'
Bocca bocca la notte e il di'

Dịch nghĩa:NGƯỜI ĐÀN BÀ TÂY BAN NHA

Ở Tây Ban Nha, em là người đẹp nhất
Ở đó em là nữ hoàng của tình yêu
Ai cũng gọi em là 'ngôi sao'
'Ngôi sao lúc nào cũng lộng lẫy'
Ở Tây Ban Nha, em là người đẹp nhất
Ở đó em là nữ hoàng của tình yêu
Ai cũng gọi em là 'ngôi sao'
'Ngôi sao lúc nào cũng lộng lẫy'
Ôm anh chặt, thật chặt
Trong ngây ngất yêu đương
Đàn bà Tây Ban Nha yêu như thế
Môi tìm môi thâu đêm suốt sáng.
Ôm anh chặt, thật chặt
Trong ngây ngất yêu đương
Đàn bà Tây Ban Nha yêu như thế
Môi tìm môi thâu đêm suốt sáng.Bình luận (0)