Lá đỏ
Gặp em trên cao lộng gió,Rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ,Em đứng, đứng ở bên đường,Như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường.Đoàn quân vẫn đi vội vã,Bụi Trường Sơn nhòa trong trời lửa (ớ ơ ờ).Chào em, em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương.Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.Chào em, em gái tiền phương, ơi em gái tiền phương.Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.