Lá cờ tháng Tám

Bản nhạc

LÁ CỜ THÁNG TÁM

Tung bay là tung bay cờ đỏ sao vàng
Muôn sao tung không gian,
Từ Việt Bắc xuống tận bưng biền.
Lòng người dân sôi lên
Bao căm hờn bấy lâu trào dâng.
Nắng Ba Đình rạng chiếu dáng Người.
Ấm giọng Cha già muôn đời

Tung bay là tung bay.
Muôn năm Hồ Chí Minh
Cờ vàng sao phấp phới chiến thắng
Cờ vàng sao quét sạch xâm lăng
Cùng tiến lên giành lại non sông.
Giành hôm nay với cả mọi người
Vượt gian nan trường kỳ kháng chiến
Đài vinh quang của muôn vạn trái tim.

Muôn năm! Đảng Quang vinh
Muôn năm! Hồ Chí Minh
Cờ vàng sao thắm máu chiến sĩ
Là bàn tay sức mạnh công nông
Đời ấm no ruộng đồng reo vui
Cùng thế giới xây nền hoà bình
Nghìn gian nan là nghìn chiến thắng
Cờ tháng Tám chiếu sáng muôn đời.

Bình luận (0)