Kỷ niệm trái tim

KỶ NIỆM  TRÁI TIM

Sáng tác: Vĩnh Cát

Trình bày: Trung Đức

**************************

 

Có dòng sông nào không mang nỗi đau bờ lở
Có trái tim nào không phải chịu nỗi đắng cay
Có tình yêu nào không chịu số phận chia ly
Có thời gian nào xóa dịu được vết thương đau


Ôi ! da diết gọi lòng tôi sóng vỗ điệu thời gian
Ôi ! Kỷ niệm của tình yêu, kỷ niệm của trái tim
Kỷ niệm của tình yêu, kỷ niệm của trái tim

Bình luận (0)