Kỳ Cùng con sông thành phố tôi

Đóng góp: Bùi Minh Tấn
KỲ CÙNG CON SÔNG THÀNH PHỐ TÔI
Nhạc: Bùi Minh Tấn.
Lời: phỏng thơ Vi Thị Thu Đạm.
Trình bày: Xuân Hợp - Hoài Thương (Đoàn NT Lạng Sơn)
Kỳ Cùng Kỳ Cùng, quanh co xanh biếc.
Phải là khăng khít mà thành tên sông
Kỳ Cùng Kỳ Cùng, những dòng suối nhỏ
qua khe qua núi về thành yêu thương
Kỳ Cùng Kỳ Cùng, đôi bờ cỏ dại
Đôi bờ cỏ dại chờ ai đợi ai
Kỳ Cùng Kỳ Cùng, câu sli ai hát
câu then ai đàn nước chẳng chảy xuôi

Bao nhiêu năm thánh sông mang phù sa đắp xây miền Xứ Lạng
Qua bao nhiêu núi sông chảy về đây ấp ôm thành phố trẻ
Vượt qua gềnh thác sông về tươi xanh long lanh phố núi
Vượt qua gian khó nặng tình quê hương tháng năm vui buồn


Kỳ Cùng Kỳ Cùng, vòng ông thành phố

Bên mong bên nhớ đôi bờ yêu thương
Kỳ Cùng Kỳ Cùng, ai mong ai nhớ
Ai ở ai đi hẹn nhau Kỳ Cùng.

Kỳ Cùng Kỳ Cùng,

Bình luận (0)