Khúc ca bốn mùa
KHÚC CA BỐN MÙA Hạt nắng hạt nắng cho mẹ ra đồng.Hạt mưa hạt mưa cho cây lúa trổ bông.Hạt nắng hạt nắng trên vai em đến trường.Hạt mưa hạt mưa cho cây vườn thêm xanh.Khi trời đổ nắng có mưa về dịu lại.Khi trời đổ mưa có nắng về sưởi ấm.Bốn mùa có nắng và có mưa.Bốn mùa cây xanh và cây lớn.Bốn mùa có nắng và có mưa.Bốn mùa nhịp đời mãi sinh sôi.