Không dám đâu
KHÔNG DÁM ĐÂU Trên cành cao chim hót gọi em chơi giữa mùa xuânBao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhàĐá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìmÔi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu.Hông dám đâu, em còn phải học bàiHông dám đâu, em còn phải làm bàiSao khó ghê, mai mình hãy ôn bàiHông dám đâu, hổng dám đâu!