Khe Sanh

KHE SANH

Tác giả: Nguyễn Đình Phúc.
Thể hiện: Vũ Dậu - Mạnh Hà.
(Ảnh: "Giặc Mỹ ở Làng Vây ta diệt tan, ở Tà Cơn Khe Sanh ta đã diệt cho tan tành").

O dân công, anh giải phóng quân
Cùng lên mặt trận Khe Sanh nhớ ghi trong lòng, nhớ ghi trong lòng
Khe Sanh, đường 9 là đây
Ta đi xiết chặt vòng vây diệt thù.
Cá nằm trốc thớt mà lo
Lính thủy đánh bộ biết dò là dò đi mô.
Căm thù giặc Mỹ bấy lâu
Lửa hờn trút xuống vạc dầu Khe Sanh, vạc dầu Khe Sanh
Cho quân cướp Mỹ tan tành
Giải phóng Quảng Trị quê mình là mình quê ta.
Xiết chặt vòng vây mà vòng vây
Đào hầm sâu tiến vào là ta tiến vào nào.
Quân dân miềng diệt giặc Mỹ tại đây, tại Khe Sanh này.
Giặc Mỹ ở Làng Vây ta diệt tan
Ở Tà Cơn Khe Sanh ta đã diệt cho tan tành
Bắn tỉa từng tên mà từng tên ở làng Vây
Buộc bọn bay phải đền, bọn bay phải đền
Suốt đêm ngày diệt giặc Mỹ triền miên thành công vang rền
Giặc Mỹ ở Làng Vây ta diệt tan
Ở Tà Cơn Khe Sanh ta đã diệt cho tan tành.
O dân công nghe giải phóng quân
Cùng lên mặt trận Khe Sanh nhớ ghi trong lòng, nhớ ghi trong lòng
Khe Sanh, đường 9 là đây
Ta đi xiết chặt vòng vây diệt thù.
Hò ơ ớ ơ hò... ơ ơ...
Ai đi đi Cửa Việt, ai về chiến khu Ba Lòng
Hỏi rằng có biết bao nhiêu ngàn dũng sĩ diệt giặc Mỹ lập công ơ hờ
Hò ơ ớ ơ hò... ơ ơ...
Ai đi đi Quảng Trị qua đường 9 ngang Đông Hà
Hỏi mà nhớ kỹ Khe Sanh lửa rực sáng diệt giặc Mỹ
Cùng toàn dân vùng lên quyết giành toàn thắng.

Bình luận (0)