Khắp nơi dâng lên Người một bài ca

Bình luận (1)

  1. khanh_nguyen

    Giọng lĩnh xướng là nghệ sĩ Minh Phụng ( trong bài "Giải phóng quân sẵn sàng" - Hải Dung )