Kết ngàn đài hoa kính dâng lên Người
Con nhớ một ngày mùa hè Bác về thăm,Quảng Bình quê ta cờ hoa rực rỡ đón Người,Trên đài cao thành Đồng Hới Bác vẫy chào,Lời Người thiêng liêng âm vang mãi muôn đời,Bác Hồ ơi! Lời Người còn đó ớ ơi.Quảng Bình quê hương ai gọi năm xưa Bác lên,Quảng Bình hôm nay xây dựng lại đàng hoàng,Và ngày ấy Bác mong được vô Nam,Thăm lại đồng bào còn đau thương trong xiềng xích giặc,Chỉ cách một mái chèo mà đường cách trở núi sông,Bác chưa vào thăm được mà không giấu được nỗi đau,Bác Hồ ơi!Đường Hồ Chí Minh hôm nay đã rộng mở,Từ mọi nẻo đường quê hương đất nước,Đều hướng vào con đường mang tên Bác,Như Bác đang về thăm lại quê hương chúng con,Mấy mươi năm qua Quảng Bình làm theo lời Bác,Kết ngàn đài hoa kính dâng lên Người.