Kèn xuất trận

Đóng góp: VVO
KÈN XUẤT TRẬN


Ôi miền Nam yêu thương
Vang tiếng kèn xuất trận
Máu sôi lòng uất hận
Thôi thúc ta lên đường.

Ôi miền Bắc quê hương
Giặc ngày đêm bắn phá
Thù gọi thù phải trả
Giục lòng ta đi lên.

Thề diệt tan giặc Mỹ
Đi đi lên chúng ta bước lên đường
Đi khắp mọi chiến trường
Ta hiến dâng dòng máu đỏ
Đảng ta ơi!...
Người mẹ ôm ấp những tình yêu thương
Vang tiếng kèn xuất trận dục dã ta lên đường...

Bình luận (0)