Hoa văn trống đồng

Bản nhạc

HOA VĂN TRỐNG ĐỒNG

Cứ ngỡ màu xanh của non sông hội tụ. Nét hoa văn trống đồng đất Việt ngàn năm đó. Nào chỉ màu xanh, còn đây bao sắc đỏ, lịch sử bốn nghìn năm trống đồng nung ngọn lửa ! Đây nghìn chiến công ngời chói trên mặt trống, vết thời gian đọng mãi chẳng phai ánh dương hồng.
Chim lạc tung cánh, ngày cha ông lên đường, dẹp tan quân cướp nước chim kết hoa chào mừng.
Mặt trời soi sáng cho cháu con tiên rồng, hành trang con mang theo in hoa văn trống đồng !

Hoa văn ngày xưa, giờ như tranh truyên kể nói cho ta biết về thuở bình minh đất nước. Nhịp chày còn vang, rộn trong đêm lễ hội. Ngày vui vẫn còn đây, những thuyền đua vượt sóng. Đây vọng sắc âm, mừng chiến công giữ nước, bốn ngàn năm lịch sử, rạng danh cháu tiên rồng.

Bình luận (0)