Hoa dại

Đóng góp: Trần Tuyết Minh
HOA DẠI


Một chút hương thoảng bay trong gió
Một chút sắc màu lẫn vào với cỏ

Một chút hương thoảng bay trong gió
Một chút sắc màu lẫn vào cỏ mây
Ơ … ơ… ơ…

Ôi bông hoa nhỏ, tôi chẳng biết tên
Góc vườn chiều hôm đó
Nỗi buồn chiều hôm đó
Tôi chợt nhận ra em

Ðã đi rồi người sẽ quên
Bước vô tình qua cánh lá
Góc vườn xưa vẫn đây Nỗi buồn vương lại…

Và bông hoa dại vẫn dại...

Bình luận (0)