Hò sông volga

Волжские Припевки

Музыка: Ю. Щекотов
Слова: Н. Глейзаров


Дарет Могатова

*************************

Над Волгой звездочка горит,
Поет гармонь трехрядная.
А за кормой вода бежит,
Бежит вода прохладная.
Гармонь поет на новый лад,
Припевки волжские летят.
Летят они от Жигулей
До берегов пяти морей.

Когда-то пели над рекой,
Любовные страдания.
А мы оставили с тобой,
Страдания без внимания.
Плывем на лодочке, плывем,
Родной рекой любуемся.
До поздней ноченьки поем,
И до утра целуемся.

Мне подуше Волгарь Атон,
Люблю я парня статного.
У костромы целует он,
А слышно у Саратова.
Ох, не расстаться -- милый -- нам,
Июльской ночью долгою.
Как не расстаться Жигурям,
Во веки с нашей Волгою.

Вода на Астрахань течет,
Бежит на Дон старательно.
А нашу лодку донесет
До загса обязательно.
Гудят, гудят гудки вдали,
Идут по Волге корабли.
Звучат напевки Жигулей,
У берегов пяти морей.

 

HÒ SÔNG VOLGA

Lời Việt: Xuân Giao
Bình minh trôi trên mặt nước Volga,
Đàn ai trên sông êm êm lững lờ.
Dòng Volga với sông Đông hòa nhịp sóng,
Cùng chung câu hát lời sóng ven bờ.

Nhịp đàn theo gió xa xa ngân về,
Dạt dào sóng vỗ trên sông Volga.
Lời ca trên núi cao vang về mặt sóng,
Biển xa xôi đón lời hát hòa vang.

Dù cho ai kia bên suối mơ màng,
Buồn vì duyên xưa phút đã lỡ làng.
Tình ta tươi thắm như non ngàn bền vững,
Cùng sông Volga nhẹ hát xuôi dòng.

Thuyền ta êm lướt dưới ánh trăng vàng,
Bờ sông nghiêng bóng cây xanh mơ màng.
Lời ca ta hát vui reo cùng nhịp sóng,
Cùng nhau vui đến hửng sáng trời đông.

Lòng tôi tha thiết yêu sông Volga,
Và người dân sống bao năm bên bờ.
Chàng trai năm ấy bên sông cùng hẹn ước,
Tình ta tha thiết ngày tháng không mờ.

Dòng sông lấp lánh êm êm xuôi dòng,
Dạt dào reo hát trong đêm mơ màng.
Tình ta tha thiết như non ngàn bền vững,
Cùng dòng Volga nhịp sóng hòa vang.

Bình minh trôi trên mặt nước Volga,
Đàn ai trên sông êm êm lững lờ.
Dòng Volga với sông Đông hòa nhịp sóng,
Cùng chung câu hát lời sóng ven bờ.

Nhịp đàn theo gió xa xa ngân về,
Dạt dào sóng vỗ trên sông Volga.
Lời ca trên núi cao vang về mặt sóng,
Biển xa xôi đón lời hát hòa vang.

Dòng sông lấp lánh êm êm xuôi dòng,
Dạt dào reo hát trong đêm mơ màng.
Tình ta tha thiết như non ngàn bền vững,
Cùng dòng Volga nhịp sóng hòa vang.

Bình luận (0)