Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Bản nhạc

HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI


Hò ơ ..... hơ .............
Tôi hát ngàn lời ca
Bao la hơn những cánh đồng
Mênh mông hơn mặt biển Đông
Êm đềm hơn những dòng sông

Hò ơ ......hơ .....hò ....ơ .......hơ.......ơ
Tôi hát ngàn lời ca
Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai
Hùng thiêng hơn núi sông dài
Là một niềm tin! 
Hồ Chí Minh ! Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

Là một niềm tin!... Hồ Chí Minh

Hò ơ ......hơ ......ơ.....hò ....ơ...hơ....
Trên cánh đồng miền Nam
Đau thương mây phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh
Nghe lòng phơi phớ niềm vui
Hò ơ .......ơ ....Hò....ơ ....hơ ...ơ...

Trên xóm làng miền Nam
Hình Người như  "Tiến quân ca"  
Giục lòng vươn cánh bay xa

Vùng lên giải phóng quê nhà
Là một niềm tin! 
Hồ Chí Minh ! Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Là một niềm tin ! Hồ Chí Minh
Hò ơ.....hơ .......hơ .......ơ....Hò....hơ...ơ......hơ...
 

Bình luận (2)

  1. Hoang
    Chưa ai vượt qua Quốc Hương với bài hát này.
  2. dau ten
    tieng hat cua nghe si quoc huong that tuyet voi