Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Bản nhạc

 
HỒ CHÍ MINH ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI

 
Hò ơ ..... ơ .....hò....ơ....hơ....
Tôi hát ngàn lời ca
Bao la hơn những cánh đồng mênh mông hơn mặt biển Đông
Êm đềm hơn những dòng sông

Hò ơ ........ơ .......hò .....ơ ........hơ.......ơ... 
Tôi hát ngàn lời ca
Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai
Hùng thiêng hơn núi sông dài
Là một niềm tin!
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

Là một niềm tin! Hồ Chí Minh

Hò ơ ......ơ ........ơ.....hò ......ơ...

Trên xóm làng miền Nam
Đau thương mây phủ chân trời
Khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm vui
Hò ơ .....ơ .....Hò.....ơ ......hơ .....ơ...

Trên xóm làng miền Nam
Hình Người như "Tiến quân ca"  
Giục lòng vươn cánh bay xa
Vùng lên giải phóng quê nhà
Là một niềm tin!
Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Là một niềm tin ! Hồ Chí Minh

Hò ơ.....ơ .....ơ ......ơ....Hò...ơ.....ơ...
 

Bình luận (0)