Hãy hát lên bài ca công đoàn

Đóng góp: Anh Thư

HÃY HÁT LÊN BÀI CA CÔNG ĐOÀN

Từ thành phố tới núi rừng xa thẳm.

Sum họp về đây vang khúc hát công đoàn.

Công đoàn Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp

Cùng nhau đi tới bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Vì cuộc sống của người lao động,

Vì quyền lợi giai cấp công nhân,

Vì Chủ nghĩa xã hội ta đi tới.

Nào bạn ơi! Hát vang bài ca công đoàn Việt Nam cuộc sống của ta.

Cùng đoàn kết dưới cờ búa liềm,

Kìa đội ngũ công đoàn lớn mạnh.

Cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu.

Vì ngày mai, tiến lên bạn ơi.

Công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca.

Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền

Vì tổ quốc chúng ta tiến lên.

Cùng nhau xây đắp thắm tô nước non này.

Bình luận (0)