Hãy cho tôi lên đường
Hãy cho tôi lên đường, Cho tôi lên đường về miền biên cương mịt mù khói súng.Hãy cho tôi lên đường,Tôi đi tiêu diệt giặc thù xâm lăng bảo vệ đất nước.Hãy cho tôi lên đường,Tôi đi hỏi tội lũ quân phản bội đổi trắng thay đen gian ác vô chừng.Làm sao có thể ngồi yên khi người bạn tôi đã chết,Đạn thù xuyên qua tim, trái tim nồng nàn tình yêu mới lớn.Làm sao có thể bình yên đi bên người yêu đêm đêm,Khi bao nhà tan cửa nát, tội ác không đếm được.Quân cướp Bắc Kinh gieo rắc không ngừng,Hãy cho tôi lên đường.Kết: Cho tôi lên đường, cho tôi lên đường.