Hát mừng quê ta giải phóng

HÁT MỪNG QUÊ TA GIẢI PHÓNG


 
Hát mừng quê ta nay giải phóng rồi (ớ) chị em ơi!
Hát mừng (là mừng) quê ta từ nay được giải phóng ( ớ...ơ)
Thôn xóm reo vui tiếng ca rộn ràng (tình tang tang tính tình)
Đàn em đến trường màu khăn thắm hồng tươi cánh chim non.

Ánh bình minh lên mây mù tan rồi (ơ) chị em ơi!
Vui nào (là nào) vui hơn đời ta được tự do ( ớ...ơ)
Sông nước trong xanh sóng réo mạn thuyền (hò khoan ơi dô hò)
Dòng sông yên lành, ngược xuôi mái chèo giăng lưới buông câu.

Ơi... Đất này năm xưa đau thương trùm lên quê nhà
Quân xâm lược gieo tang tóc ngàn nơi
Sông cạn, núi mòn thù giặc Mỹ không bao giờ quên (ớ... ơ).

Ơ... Chị em ơi gian khổ bao năm với nước non này (là hò là khoan)
Mới được ngày nay (là hò là khoan)
Nơi nơi ánh sáng cách mạng đã về (hò là khoan, hò là khoan ơi dô khoan)
Đây quê hương ta núi rộng sông dài (là hò la khoan)
Chị em ta chung sức (hò là khoan)
Bảo vệ xóm thôn (hò là khoan, hò là khoan ơi dô khoan)
Cho quê ta gió lộng bóng cờ, ngọn cờ chiến thắng.

Hát mừng quê ta nay giải phóng rồi (ơ) chị em ơi!
Hát mừng (là mừng) quê ta từ nay được giải phóng ( ớ...ơ)
Cây lúa lên xanh đón anh bộ đội về vui với xóm làng
Mười năm mong chờ nặng mang mối tình cá nước quân dân.

Ánh bình minh lên mây mù tan rồi (ơ) chị em ơi
Vui nào (là nào) vui hơn đời ta được tự do (ơ... ơ)
Đôi cách chim bay lướt trên mây ngàn
Lời chim hót rằng đồng quê lúa vàng về tay dân cày no ấm tươi vui.

Ơ... Nhớ lại năm xưa quê ta còn trong tay giặc
Thân nô lệ đâu khác kiếp ngựa trâu
Không đội chung trời cùng giặc Mỹ, tay sai hại dân (ớ... ơ).

Ơi... Chị em ơi nắng sớm, mưa mai
Chắc tay súng tay cày (là hò là khoan)
Cuốc bẫm cầy sâu (là hò là khoan)
Nuôi quân giải phóng góp hạt lúa vàng (hò là khoan hò là khoan ơi dô khoan)
Nay ta chung tay giết giặc giữ làng (là hò là khoan)
Hầm chông ta ngăn lối (hò là khoan)
Họp đoàn đi đấu tranh (hò là khoan hò là hò khoan ới dô khoan)
Vinh quang thay dân tộc anh hùng,
Việt Nam anh dũng...


Bình luận (0)