Hát mừng bộ đội chiến thắng

HÁT MỪNG BỘ ĐỘI CHIẾN THẮNG


Cướp được nhiều súng của giặc thờì hả sao (a) hả ghê
Giết được nhiều giặc lại càng khoái sao (a) khoái thế
Lũ giặc bại trận đành là phải hàng (ơi a a) quy hàng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang.

Nước nhà hoàn toàn độc lập thời hả sao (a) hả ghê
Bố mẹ họ hàng này lại càng khoái sao (a) khoái thế
Khắp cả hoàn cầu rợp trời cờ đỏ (ới a a) sao vàng
Hát mừng bộ đội (tình bằng) chiến thắng ta hò vang.

(Ấy) Thắng trận rồi mới về làng thờì hả sao hả ghế
Ối nàng vừa đẹp lại vừa... khoái sao (a) khoái thế
Đám bầy trẻ nhỏ họp bạn ngoài ơi a a đình làng
Hát mừng bộ đội tình bằng chiến thắng ta hò vang...

Bình luận (1)

  1. lam thi hong hunh
    lam thi hong hunh
    toi rat thich trang nay qua hay nhu the co phai ham khong