Hát cho người còn sống

Đóng góp: Anh Thư
Biên cương đã sạch bóng thù, đồng đội ơi còn sống về đi, trở về mái ấm quê hương, tiện đường ghé thăm nhà tôi. Nhà tôi góc phố, nhà tôi cuối làng, tôi biển cát trắng, tôi xóm bên sông .Mẹ hay nước mắt cha thường lặng lẽ, em tôi ngoan lắm trăng non tóc thề.
Thay tôi tạ lỗi cha mẹ, đạo làm con chữ hiếu dở dang, nặng tình non nước lên đường, ngày về khói hương đoàn viên. Nhà tôi góc phố, nhà tôi cuối làng, tôi biển cát trắng, tôi xóm bên sông .Mẹ hay nước mắt, cha thường lặng lẽ, em tôi ngoan lắm trăng non tóc thề.
Ký ức góp chuyện cho đời, bình thường thôi nếu nhắc về tôi, xác hóa thành đất đá biên cương, dâng linh hồn cho khúc hát quê hương. Nhà tôi góc phố, nhà tôi cuối làng, tôi biển cát trắng, tôi xóm bên sông. Mẹ khô nước mắt, cha ngồi lặng lẽ, em tôi thương lắm trăng non tóc thề.

Bình luận (0)