Hành khúc Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Bản nhạc

HÀNH KHÚC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH


Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng
Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng
Tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng
Tiến theo lá cờ của Hồ Chí Minh quang vinh.

Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước
Tiếng của người vẫn ấm cả non sông
Khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan
Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đường...

Bình luận (0)