Hái sim chín

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
HÁI SIM CHÍN

Sáng tác Trần Viết Bính
Trình Bày : Tốp ca CLB Sơn ca T.T.V.H.Thể Thao Long Khánh - Đồng Nai

Sáng hôm nay theo mẹ vào rừng xanh
Mẹ xuống suối.
Em đi tìm trái sim chín
Trái sim ngọt em đem về biếu bà
Trái sim ngọt em đem về biếu cha.


Bình luận (0)