Hà Nội thành phố niềm tin
  HÀ NỘI THÀNH PHỐ NIỀM TIN   Trên thế giới hôm nay có thủ đô bè bạn Nhiều thủ đô chói lòa ánh nắng Nhiều thủ đô nhà vút lưng trời So với Hà Nội của tôi Những đường phố chưa to, những căn nhà còn nhỏ Nhưng bao tự hào niềm tự hào chỉ Hà Nội của tôi mới có. Hà Nội đây thành phố thân yêu Hà Nội đây thành phố anh hùng Thành phố Bác Hồ về rực sáng hai tiếng Việt Nam. Khi ánh nắng ban mai sắc hồng tỏa trên Hà Nội Bạn và tôi bước vào trận tuyến cũng dựng xây thành phố ơn Người Yêu lắm hà nội của tôi, mỗi đường phố thân thương Mỗi ngôi trường nhà máy bao nhiêu công trình Vì cuộc đời người Hà Nôi kề vai chiến đấu. Hà Nội đây thành phố thân yêu Hà Nội đây thành phố anh hùng Thành phố Bác Hồ về rực sáng hai tiếng Việt Nam.  Trên thế giới hôm nay có nhiều thủ đô bè bạn Nhiều thủ đô chói lòa ánh nắng Nhiều thủ đô nhà vút lưng trời So với Hà Nội của tôiNhững đường phố chưa to những căn nhà còn nhỏ Nhưng bao tự hào, niềm tự hào, chỉ Hà Nội của tôi mới có. Hà Nội đây thành phố thân yêu Hà Nội đây thành phố anh hùng Sản xuất bốn mùa vi mùa xuân tương lai sáng tươi Hà Nội của ta thành phố lao động và của tiếng ca......