Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Đóng góp: thedinhonline

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Ở đây có 2 bản ghi bài hát "Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa" cùng do ca sỹ Cẩm Vân thể hiện. Đề nghj Ban quản trị kiểm tra và xóa bớt 1 bản. Trân trọng!