Hà Nội khi Thu chớm Đông sang

Đóng góp: Thanh Giang
HÀ NỘI KHI THU CHỚM ĐÔNG SANG


Thu rất thật thu là khi chớm đông sang
Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn
Để bớt cho đời một chút gió lao xao
Và tránh cho em bớt một lời chào!

Bình luận (0)