Hà Nội đêm mùa đông

Đóng góp: Anh Thư

Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ?
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi!

Đi tìm em ta men theo thời gian
Qua tháng năm và mùa đông ấy
Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi!

Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ
Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
Hà Nội ơi đêm mùa đông thức trong mơ.

Hà Nội ơi đêm mùa đông thức trong mơ...

Bình luận (0)