Hạ long ơi quê hương

Bình luận (2)

  1. Dương Cầm sông đà hòa bình
    Dương Cầm sông đà hòa bình
    bài hát có giai điệu hay càng nghe càng yêu Hạ Long yêu quê hương đất nước
  2. Quốc Việt
    Quốc Việt
    Bài này nữa, cũng là Thanh Hoà, không phải Thanh Hoa